Gedichten en spreuken

Voor uitgeverij Malmberg heb ik een serie spreuken en gedichten gemaakt die van toepassing zijn op het onderwijs. 

Wolwerkplaats

In de wolwerkplaats van Studio 23 geef ik workshops en kinderfeestjes met wol, vilt, stof en allerlei materiaal dat wevend en wild bordurend verwerkt kan worden in een persoonlijk werkstuk. 

BredaPhoto

Voor BredaPhoto heb ik het educatiemateriaal ontwikkeld voor het basisonderwijs bij de tentoonstelling YOU. Ook heb ik voor het voortgezet onderwijs een lessenserie gemaakt en het format voor een CKV-verslag.

BredaPhoto is een internationaal fotofestival waar meer dan 65 topfotografen uit binnen- en buitenland exposeren

Kleuterplein

Als uitgever bij Malmberg heb ik de nieuwe editie van de methode Kleuterplein gemaakt: een complete methode voor het jonge kind met aandacht voor slimme kleuters en geschikt voor VVE-locaties. Kleuterplein nieuw bevat complete leerlijnen voor rekenen, taal-lezen, sociaal emotionele ontwikkeling, beeldende vorming, muziek, drama, bewegingsonderwijs, Wo-burgerschap, voorbereidend schrijven en Engels.

Grip op lezen

Als uitgever bij Malmberg heb ik de methode Grip op lezen gemaakt. Grip op lezen is een convergente methode voor begrijpend en studerend lezen in het basisonderwijs.

Praxisbulletin

Van september 2010 tot juni 2015 ben ik de uitgever geweest van het tijdschrift Praxisbulletin, een tijdschrift vol praktische artikelen en inspiratie voor de dagelijkse praktijk in het basisonderwijs. De jaarlijkse themanummers, bijvoorbeeld over filosofie (2014) en kunst (2015), zijn heuse collectorsitems gebleken.

Taalblokken

Als projectleider bij Malmberg heb ik meegewerkt aan de methode Taalblokken. Taalblokken is een praktische taalmethode voor het mbo die volledig gebaseerd is op het referentiekader. Er bestaat een editie voor het vak Nederlands, het vak Engels en het vak Duits.

CPNB

Voor stichting CPNB heb ik verschillende jaren de brochure gemaakt voor de basisscholen in Nederland, met lesideeën, activiteiten en spelletjes voor de Kinderboekenweek en de Nationele Voorleesdagen.

Schatkist

Voor uitgeverij Zwijsen ben ik als auteur werkzaam geweest voor de kleutermethode Schatkist. Ik heb verschillende complete thema's uitgewerkt en de spelletjes bedacht bij de hele methode.

Maan roos vis

Voor uitgeverij Zwijsen heb ik het concept van de eerste nummers van het tijdschrift Maan roos vis uitgewerkt en geschreven. Het tijdschrift is speciaal gemaakt voor kinderen in groep 3 die starten met het aanvankelijk leesproces.

 

Tip top

Voor uitgeverij Zwijsen heb ik het leermiddel Tip top gemaakt: zelfcorrigerend ontwikkelingsmateriaal voor kleuters gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Daarnaast heb ik voor groep 3 een editie gemaakt die het aanvankelijk leesproces volgt.